Gigt


  1. -Din fodterapeut kan hjælpe dig med fremstilling af bløde aflastninger

  2. -Vejledning i egen pleje og fodtøj

  3. -Neglepleje samt behandling af hård hud

  4. -aflastende indersåler som støtter foden i gangfunktionen.

  5. -Siden 1 oktober 2007 er det muligt for leddegigtspatienter at få tilskud til fodbehandling, dette er vedtaget i Folketingets finansudvalg-

  6. -Har du fået eller får du konstateret svær ledegigt er du derfor berettiget til et tilskud ( speciale § 60 ), hver gang du får udført en fodbehandling hos en statsautoriseret  fodterapeut-

  7. -Du skal medbringe en henvisning fra en læge, ved 1 behandling og er derefter berretiget til et tilskud.


       link til gigtforeningen

      www.gigtforeningen.dk

Gigt er langt mere udbredt end mange tror og forekommer både hos ældre og yngre mennesker.

Sygdommen optræder forskelligt, men fælles for sygdommen er at den er smertefuld med nedsat bevægelighed i de led der er angrebet og det kan vanskeliggøre egen pleje af fødderne.

I behandlingen af gigt kan hormonpræparater blive aktuelt, og det betyder at huden bliver tyndere og evt. tryksår  kan opstå med deraf følgende infektionsrisiko og ophelings vanskeligheder.

Gigt og fodterapi